PENDAFTARAN RUMAH SEWA

*untuk pemilik / ajen yang ingin menyewakan rumah kepada pelajar UUM

Borang ini adalah untuk mana-mana syarikat atau individu yang berminat untuk menyewakan rumah sewa kepada pelajar UUM;

Maklumat daripada borang ini akan didaftarkan ke dalam Daftar Rumah Sewa UUM sebagai platform kepada pelajar UUM yang ingin mencari rumah untuk disewa;dan

Urusetia / Sekretariat yang menguruskan penginapan rumah sewa untuk pelajar UUM adalah Pusat Penginapan Pelajar (SAC) UUM.

BORANG

STUDENT ACCOMMODATION CENTRE
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

No events found